Onze visie!


Een leefschool, het woord zegt het zelf al. Een school is niet enkel om te leren, maar ook om te leven. Je brengt hier nu eenmaal het grootste deel van je dag door.
We zetten hieronder enkele belangrijke kenmerken van een leefschool op een rijtje.

Omdat leerlingen het grootste deel van hun kindertijd op school doorbrengen vinden wij het ook belangrijk dat een kind moet kunnen leren en opgroeien in een rustige omgeving met een huiselijke sfeer. In ons inrichting van onze klassen zal je dat ook terugvinden. We kiezen om de klassen gezelliger in te richten dan in het traditioneel onderwijs.

We leven samen in een klas.
Samen leren werken, samen leren spelen zijn dus ook belangrijke punten in onze werking.
We stimuleren groepswerk, samen tot oplossingen komen, zonder natuurlijk het individuele leerproces uit het oog te verliezen.
Dat samen leren en spelen is echter niet zo evident.
Om kinderen te leren sociale interacties in kaart te brengen en hen een taal aan te bieden om over gevoelens,
conflicten e.d. te spreken gebruiken wij de axenroos.

axenroos 

Leerlingen leren keuzes maken is ook één van de pijlers. We willen niet alles voor hen voorkauwen maar hen zelf een deel van hun leerproces in handen geven.
Door contractwerk te gebruiken binnen wiskunde en taal waarbij kinderen zelf leren plannen doen we dit bij de ‘klassieke’ vakken.
Uiteraard wordt dit stap voor stap opgebouwd en worden zij hierin enorm begeleid door de begeleiders.
Wij blijven voor wiskunde en taal wel een methode te gebruiken om er zeker voor te zorgen dat onze leerlingen de eindtermen halen!

Leren doe je vooral door te ervaren, te doen! Binnen projecten, die we samen kiezen, zullen we ervaren hoe het is om iets te leren.
Inderdaad, de leerlingen kiezen de projecten, de begeleiders houden natuurlijk goed in de gaten dat alles uit het leerplan aan bod komt!
Wil je je verdiepen in de werking van de leefscholen dan vind je hieronder een aantal wat extra literatuur.

Inrichten van een school binnen en buiten DEEL 1

Inrichten van een school binnen en buiten DEEL 2

Leren met projecten DEEL 1

Leren met projecten DEEL 2

'Wij samen' een groep DEEL 1